فارسی


از آنجا که خوانش یا خواندن صحیح و کشف لحن هر متن کلید درک و فهم آن است در این باره مطلب زیر تقدیم می شود...
انواع لحن در خوانش متون فارسی

خوانش متن بر ۲ نوع است:  
  ۱ - پذیرا ؛ بدون مقدمه و توجه به متن شروع به خواندن آن بپردازیم.
 ۲ -سازنده ؛ ابتدا نگاهی گذرا به متن نماییم (چشم خوانی) بعد بر اساس موضوع آهنگ و لحن را به هنگام خوانش انتخاب نماییم.

تعریف لحن: یعنی آواز خوش،موزون و کشیدن صدا. نحوه خواندن وبیان کردن جملات با توجه به شرایط موجود وفضای حاکم بر جمله و کل متن. با توجه به این تعریف،انواع لحن به شرح زیر می باشد:

 ۱ - لحن ستایش:مخصوص خداوند است.ستایش ویگانگی،قدرت بی نظیر،الطاف فراوان خداوند در اینگونه متن ها لحن ستایش را به همراه دارد و هنگام خواندن خود را موجودی از آفریده های او بدانیم و تسلیم او وشاکر بخشش های او باشیم.
 ۲ - لحن مدحی : در باره انسان است و شاعر خود را کوچک دانسته به ستایش فرد می پردازد.                                     

۳ - لحن روایی (داستانی): هنگام خواندن حکایت با تاکید بر محتوای کلی متن به نوعی تعریف کردن یک حادثه در قالب پند، به جدّ یا طنز به کار می رود.رعایت مکث های مناسب،ایجاد اشتیاق در شنونده با سرعت مناسب ونیز تغییر منطقی آهنگ به تناسب شخصیت ها مورد تاکید قرار می گیرد.
 ۴ - لحن تعلیمی (اندرزی): با گویش آرام وآهسته سعی در نفوذ بر شنونده دارد و به نوعی خوب زیستن را در مخاطب القا می کند و بیشتر به منظور پند و اندرز بکار می رود.
۵ - لحن مناجات: مناجات یعنی راز و نیاز کردن و نیایش با خدا. بیشتر با نوعی آه و زاری و شکر و سپاس بیان می شود.این لحن آکنده از عاطفه و احساس و فروتنی و تواضع می باشد.
 ۶ - لحن میهنی : با شور و حرارت و برانگیزاننده احساسات وطن دوستی همراه است که موجب تقویت غیرت ملی واحترام به وطن     می شود.
  ۷ - لحن عاطفی: عواطف وخواسته های انسانی که با کشش آوایی همراه می باشد . بر بشارت و خوشی نیز تاکید دارد.
۸ - لحن گفت وگو : (مناظره)-رقابت کردن با یکدیگر و بحث و پرسش و پاسخ؛ در مناظره لحن پرسش کننده تند و محکم همراه با فخر فروشی وگاهی بدور از خرد است وپاسخ دهنده آرام ومتین وبا خرد است.در خوانش به کشش آوایی جملات و وجود حس غرور در پرسشگر و حس بیان جملات عاقلانه از سوی پاسخ دهنده با ید توجه شود.
 ۹ - لحن طنز: بیشتر در قالب حکایت می آید ودر پایان به نتیجه ختم می شود. جملات پایانی بیشترین تاثیر را دارد لذا در خوانش آن توجه و تاکید خاصی باید داشت و خواننده باید با لبخند بر روی مخاطب تاثیر بگذارد.
پاینده باشید.

*************************

انواع نثر :

1: "مرسل (ساده)"
آثار برجسته : "قابوس نامه ، سیاست نامه ، سفرنامه ناصر خسرو"
ویژگی های سبکی: "کوتاهی جملات ، تکرار اسم و فعل ، کمی لغات عربی و کاربرد لغات کهنه ی فارسی"

2:"فنی (مسجع)"
آثار برجسته: "کلیله و دمنه ، گلستان ، مقامات حمیدی"
ویژگی های سبک :"ورود لغات عربی و استفاده از آیات و احادیث و اشعار عربی ، استفاده از آرایه های ادبی در نثر ، استفاده از سجع و موازنه جهت آهنگین کردن کلام"

3: "متکلف (مصنوع) "
آثار برجسته: "تاریخ جهانگشا ، تاریخ وصاف"
ویژگی سبکی :"افراط در کاربرد لغات عربی ، ورود لغات ترکی و مغولی ، استفاده فراوان از آرایه های ادبی ، سجع ، موازنه و ترصیع"

4:"بازگشت به نثر ساده"
آثار برجسته:"آثار قائم مقام فراهانی ، عبدالطیف طسوجی"
ویژگی سبکی:"در این دوره بازگشت به سبک طبری ، بیهقی ، و سعدی دیده می شود

5:"سبک معاصر"
آثار برجسته:"ملک الشعرای بهار ، دکتر خانلری ، جمال زاده ، جلال آل احمد"
ویژگی سبکی:
-نثر تحقیقی یا دانشگاهی: "نوشتن کتب ادبی ، تاریخی ، فلسفی و...به قلم محققان و فضلا"
-نثر توصیفی: "نوشتن رمان و داستان کوتاه به سبک جدید"
-نثر روزنامه ای :"نوشتن مقالات مختلف ژورنالیستی که مخاطب آن عموم مردم هستند".

*********************

جهت دانلود اپلیکیشن دیجیتال شاهنامه اینجا را کلیک نمایید.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…