زبان انگلیسی (سرکار خانم شرقانی)

  بازی های جالب زبان انگلیسی با حجم کم :

بازی شجره نامه (اعضای خانواده) :

جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

بازی جعبه مدادرنگی :

 جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

بازی تشخیص چهره :

جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

**********************************************

Conversation : Nice to meet you

60oh_71.jpg

9za9_72.jpg

********************************************

lb3t_7.jpg

**************************************

  شغلت چیست؟

1-

(خودمانی)

What’s your job?/ what are you?/what do you do?

 
در موقعیت های رسمی تر:

What’s your occupation/ profession?

What do you do for a living?
 

2- مکانیک هستم.

I’m mechanic.
 

3- کارمند دولت هستم.

I’m a government employee/ civil servant.
 

4- برای یک شرکت تولیدی کار می کنم.

I work for a manufacturing company.
 

5- کار آزاد دارم.( برای خودم کار می کنم.)
I’m self-employed.
 

6- مهندس راه و ساختمانم.

I’m a civil engineer.

 
7- تجارت می کنم./ خرید و فروش می کنم.
I’m a businessman.
 

8- باز نشسته ام.
I’m retired.
 

9- بیکارم.
I’m unemployed./ I’m out of work.

 
10- در حال تغییر شغل هستم.
I’m between jobs.
 

11- سال آینده بازنشسته می شوم.
I’ll retire next year.

 
12- تمام وقت/ باز نشسته می شوم.
I work full time/ part time.
 

13- شیفتی کار می کنم.
I work on shifts./ I work different shifts.

 
14- در شیفت صبح/ بعد از ظهر/ شب کار می کنم.
I work on the morning/ afternoon/ night shift.

 
15- روزی چند ساعت کار می کنی؟
How many hours a day do you work?

 
16- روزی 8 ساعت کار می کنم.
I work 8 hours a day.

 
17- هفته ای چند روز کار می کنی؟
How many days a week do you work?
 

18- کارت چه ساعت شروع/ تمام می شود؟
What time does your work begin/ end?
 

19- کار ساعت 8 شروع و ساعت 30/4 تمام می شود.
Work begins at 8:00 and end at 4.30.

 
20- یک روز در میان کار می کنم.
I work every other day.

 
21- امروز اضافه کاری می کنم.
I’m working overtime today.
 

22- پنجشنبه ها و جمعه ها تعطیلم.
I have Thursdays and Fridays off.
 

23- کجا کار می کنی؟
Where do you work?
 

24- برای کی کار می کنی؟
Who do you work for?
 

25- با کی کار می کنی؟
Who do you work with?
 

26- دفترت کجاست؟
Where’s your office?
 

27- در کدام طبقه کار می کنی؟
Which floor do you earn?
 

28- حقوقت چقدر است؟
How much is your salary?

***********************************

 

اتاق ها ی  خانه

nhv7_photo_2016-12-25_08-41-38.jpg

فصل ها و ماه های سال (seasons and months)

snuk_photo_2016-12-25_08-41-22.jpg
*****************************************************************************

"بفرمایید " در زبان انگلیسی


هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم.

Here you are.

 

هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم.

Help yourself/selves.

 

وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم.

Have some/have one

 

به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود.

After you!

 

اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.

Take/Have a seat, please.

 

اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم.

Be my guest / Go ahead.

*****************************************************************************

بروز شده در 27 آذر 95

 

photo_2016-12-18_10-25-58.jpg

 

معرفی اعضای خانواده


Family tree = شجره نامه


Grand father = پدربزرگ
Grand mother = مادربزرگ
Daughter = فرزند دختر
Son = فرزند پسر
Uncle = عمو ، دایی ، شوهر خاله ، شوهر عمه
Aunt = عمه ، خاله ، زن دایی ، زن عمو
Nephew =  خواهر زاده یا برادرزاده با جنسیت مذکر
Niece = خواهز زاده یا برادرزاده با جنسیت مونث
Paternal = اقوام پدری
Maternal = اقوام مادری
Paternal uncle = عمو
Maternal uncle = دایی
Father in law =  پدرزن ، پدرشوهر
Mother in law = مادر زن ، مادرشوهر
Brother in law = برادرزن ، برادرشوهر، باجناق
Sister in law = خواهرشوهر ، خواهرزن ، جاری
Grandson = نوه مذکر
Granddaughter =  نوه مونث
Stepfather = ناپدری
Stepmother = نامادری
Godfather = پدرخوانده
Godmother = مادرخوانده

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…