فارسی

انواع نثر :

1: "مرسل (ساده)"
آثار برجسته : "قابوس نامه ، سیاست نامه ، سفرنامه ناصر خسرو"
ویژگی های سبکی: "کوتاهی جملات ، تکرار اسم و فعل ، کمی لغات عربی و کاربرد لغات کهنه ی فارسی"

2:"فنی (مسجع)"
آثار برجسته: "کلیله و دمنه ، گلستان ، مقامات حمیدی"
ویژگی های سبک :"ورود لغات عربی و استفاده از آیات و احادیث و اشعار عربی ، استفاده از آرایه های ادبی در نثر ، استفاده از سجع و موازنه جهت آهنگین کردن کلام"

3: "متکلف (مصنوع) "
آثار برجسته: "تاریخ جهانگشا ، تاریخ وصاف"
ویژگی سبکی :"افراط در کاربرد لغات عربی ، ورود لغات ترکی و مغولی ، استفاده فراوان از آرایه های ادبی ، سجع ، موازنه و ترصیع"

4:"بازگشت به نثر ساده"
آثار برجسته:"آثار قائم مقام فراهانی ، عبدالطیف طسوجی"
ویژگی سبکی:"در این دوره بازگشت به سبک طبری ، بیهقی ، و سعدی دیده می شود

5:"سبک معاصر"
آثار برجسته:"ملک الشعرای بهار ، دکتر خانلری ، جمال زاده ، جلال آل احمد"
ویژگی سبکی:
-نثر تحقیقی یا دانشگاهی: "نوشتن کتب ادبی ، تاریخی ، فلسفی و...به قلم محققان و فضلا"
-نثر توصیفی: "نوشتن رمان و داستان کوتاه به سبک جدید"
-نثر روزنامه ای :"نوشتن مقالات مختلف ژورنالیستی که مخاطب آن عموم مردم هستند".

****************************

جهت دانلود اپلیکیشن دیجیتال شاهنامه اینجا را کلیک نمایید.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…