زبان انگلیسی

 

dao_3-1.jpg

tln_3-2.jpg

yuc1_3-3.jpg

 

**************************************

ntvz_locations.jpg

*********************************

زمان گذشته ساده

c6i6_photo_2017-03-09_09-11-02.jpg

avbu_photo_2017-03-09_09-11-18.jpg

*********************************************************

آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم کتبی

آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم شفاهی

 جهت دانلود به فایل های پیوست در پایین صفحه مراجعه فرمایید.

 

 

 *********************************************************

بروز شده در 13 دی ماه 95

فعل " Go " را به تنهایی برای این واژه ها بکار ببرید:
(هرگز on, to, in بعد آن نگویید.)

Go→Home
Go→Hometown
Go→shopping
Go→swimming
Go→camping
Go→dancing
Go→fishing
Go→sailing

 فعل " go to " را با اسامی زیر بکار میبریم:
(هرگز in,on با این اسامی نگویید.)

Go to→dress
Go to→work
Go to→school
Go to→college
Go to→washington
Go to→Italy
Go to→japan
Go to→Asia
Go to→Europe
Go to→jail
Go to→bed

ترکیب " go to a " را برای معادل های زیر بکار میبریم:

Go to a →party
Go to a →conference
Go to a →concert

ترکیب " Go to the " را برای اسامی زیر مشابه آن ها بکار میبریم:
(غیر این اگر بگویید اشتباه است.)

Go to the→doctor
Go to the→dentist
Go to the→specialist
Go to the→bank
Go to the→mall
Go to the→airport

 ترکیب "Go on " را با اسامی زیر به کار میبریم :

Go on →a vacation
Go on →a cruise
Go on →a trip

 ترکیب " Go for " را با اسامی زیر بکار میبریم:

Go for →a walk
Go for →a swim
Go for →a drive

 

**************************************

جهت دانلود کتاب درسی روی عنوان آن کلیک نمایید:

کتاب درسی زبان انگلیسی

کتاب کار زبان انگلیسی

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…