ریاضی

فیلم نمایش «ایجاد استوانه از دوران یک مستطیل حول یکی از ضلع هایش »

اینجا را کلیک نمایید.

 ***********************************

2eu2_1.jpg

nu7k_2.jpg

vpbo_3.jpg

r254_4.jpg

 

 

**********************************

تقسیم چندجمله ای برچندجمله ای

1-جملات مقسوم ومقسوم علیه رابصورت نزولی (استاندارد)می نویسیم


2-اولین جمله ی مقسوم رابراولین جمله ی مقسوم علیه تقسیم کرده جواب آن رابعنوان اولین جمله خارج قسمت می نویسیم.


3-جمله ی بدست آمده درخارج قسپت رادرکل جمله های مقسوم ضرب کرده درزیرمقسوم می نویسیم.


4-حال تمام جملاتی راکه درزیرمقسوم نوشته ایم قرینه می کنیم.


5-اکنون جملات متشابه راباهم جمع جبری(باتوجه به علامتشان ممکنه جمع ویاکم شوند)می کنیم.


6-عبارت بدست آمده میشودمقسوم جدیدمابرای ادامه تقسیم درجه ی اولین جمله ی مقسوم جدیدرابادرجه اولین جمله ی مقسوم علیه مقایسه می کنیم اگردرجه ی مقسوم ازدرجه مقسوم علیه کوچکتربود دیگرادامه نمی دهیم ولی اگردرجه مقسوم ازدرجه مقسوم علیه بزرگتریامساوی ان بود تمام مراحل شش گانه فوق راادامه می دهیم واین مراحل راآنقدرادامه می دهیم تازمانی که درجه مقسوم ازدرجه مقسوم علیه کمترشود.دراینجادیگه تقسیم به پایان می رسد عبارت بدست آمده درزیرمقسوم که درجه ی ان کمترازدرجه مقسوم علیه است راباقیمانده تقسیم می پذیریم.

****************************

dt1t_photo_2017-03-04_10-24-32.jpg

****************************************

gdhk_photo_2017-03-04_10-29-16.jpg

****************************

پاسخ نامه های گام به گام 13 تا 17 و آزمون های ریاضی پایه نهم ، جهت دانلود  اینجا را  کلیک نمایید.

 

******************************************

nb8x_photo_2017-02-21_08-07-28.jpg

*******************************************

fysy_photo_2017-02-21_08-07-24.jpg

****************************************************

پاسخ نامه سوالات آزمون ریاضی پایه نهم به تاریخ 13 بهمن ماه 95

جهت دانلود در پایین مطلب روی عنوان آن کلیک نمایید.

****************************************************

جهت دانلود کتاب درسی روی عنوان آن کلیک نمایید:

کتاب درسی ریاضی

 

دانش آموزان عزیز پایه نهم روز دوشنبه 15 آذر ماه 95از فصل یک تا سر تشابه (فصل سوم) آزمون ریاضی دارند.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…